Adolscents/Barn och ungdomar!

Inbjudan till Kreativ Verkstad.
Plats: Ateljé A-M
Tid: Tisdagar kl. 17:30-19:30
Vill du måla, teckna, skulptera i lera eller bygga med kartong och annat? Välkommen att delta i skapande aktiviteter med start den 30/1.
Anmäl dig till första träffen till Ann-Marie på 070 346 93 00
Fika serveras under kvällen.