Vårlig kreativitet/vårens utmaning! Spring-creativity/a spring-challenge!

Fåret Lycka

Så här i Corona pandemins oroliga tider vill jag fråga er hur ni tacklar denna utmaning? Målar och tecknar ni mer än vanligt? Skriver ni mer musik och poesi än vanligt? Tar ni mer foton än någonsin och var?

Eftersom vi har så svårt att träffas fysiskt så vill jag uppmana er att skicka bilder på ert vårliga skapande just nu. Skicka en bild på ert skapande och inspirera varandra till än mer skapande! Genom detta sprider vi entusiasm över de möjligheter som faktiskt finns. Hjälps åt att sprida positiva vibrationer runt vår planet!

Skicka till annmarie62@live.se under ”vårlig kreativitet” och namn, så lägger jag upp bilderna på denna hemsida!

Make ART

English

In these Corona pandemic worrying times I would like to ask you how you tackle this challenge? Do you draw and paint more than usual? Do you write more music and poetry? Do you take more photos than usual and where?

Due to our difficulties to meet physically I would like to encourage you to send picture of your spring-creativity right now. Let’s go viral and send me a picture of your creativity and help inspire others to more creativity! Let us spread enthusiasm over all the possibilities to see, listen and create that we actually have . Help spreading positive vibrations around our planet!

Send your images to annmarie62@live.se, note your mail with ”spring-creativity” name and country, and I will present your image on this web page.