Art By Ann-Marie Bäckström

https://us.docworkspace.com/d/sILSCv64ezdaksQY

 

 

Akvarell
Akvarell

Akvarell

Ann-Marie Bäckström has more or less always been drawing, painting or expressed herself with handicraft.

Her longing and goal with her artistry is to use color to capture and interpret her experiences and observations of the surrounding environment.

Happiness, sorrow and contemplation are some of the main ingredients.

She is a member of the Nordic Watercolor Society: http://nasmembers.org/index.php/2018/09/04/ann-mari-backstrom/

Svenska Konstnärsförbundet: Ann-Marie Bäckström (konstnarsforbundet.se)

Lycksele Ateljé och Galleri

Akvarell
Målningen “Tid för ro”, visades på Vintersalong i Umeå: http://vasterbotten.konstframjandet.se/aktuellt/vintersalong-2018/

Akvarell

Konstverken är skyddade enligt upphovsrättslagen.
Kopiering och återgivning får inte ske utan upphovsmannens tillstånd
Medlem i Bildupphovsrätt